Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

23.08.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

PLIK DO POBRANIA :

-Dokumenty porzetargowe

Ogłoszenie nr 589161

SIWZ_roboty budowlane_TBS

Umowa_roboty budowlane_TBS

-Roboty sanitarne

Axial_E_2015_ str 38 Grzejniki16-05-2019 is-CO1 is-CO2 is-CO3 is-CO4 is-CO5 is-CO6 is-CO7 is-CO8 is-CO9 is-CO10 is-CO11 is-KD1 is-KS1 is-KS2 is-KS3 is-KS4 is-KS5 is-W1 is-W2 is-W3 is-W4 is-W5 is-W6 is-W7 is-WM1 is-WM2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYŁĄCZY WOD-KAN Pomieszczenia16-05-2019 PRANA_340S_DTR1 pro-vent-slim600 rekuperator-mistral-pro-2000-ec wew_Świdnica DOMOS16-05-2019 Wyniki ogólne16-05-2019 Zawory16-05-2019

-Roboty elektryczne

IE 1. Inst. siły. Rzut przzyziemia IE 2. Inst. siły. Rzut parteru IE 3. Inst. siły. Rzut 1 pietra IE 4. Inst. siły. Rzut 2 piętra IE 5. Inst. siły. Rzut 3 piętra IE 6. Inst. siły. Rzut poddasza IE 7. Inst.odgromowe. Rzut dachu IE 8. Inst.oświetleniowe. Rzut przyziemia IE 9. Inst.oświetleniowe. Rzut parteru IE 10. Inst.oświetleniowe. Rzut 1 piętra IE 11. Inst.oświetleniowe. Rzut 2 piętra IE 12. Inst.oświetleniowe. Rzut 3 piętra IE 13. Inst.oświetleniowe. Rzut poddasza IE 14. Inst.niskoprądowe. Rzut przyziemia IE 15. Inst.niskoprądowe. Rzut parteru IE 16. Inst.niskoprądowe. Rzut 1 piętra IE 17 Inst.niskoprądowe. Rzut 2 piętra IE 18 Inst.niskoprądowe. Rzut 3 piętra IE 19 Schemat zasilania obiektu IE 20 Rozdzielnica mieszkaniowa RM. Schemat IE 21 Rozdzielnica główna RG. Schemat IE 22 Rozdzielnica garażu RGR. Schemat IE 23 Rozdzielnica RKS. Schemat IE 25 Rozdzielnica RKM. Schemat IE 24 Rozdzielnica RB. Schemat IE 26 System ochrony gazowej. Garaż 1.Schemat IE 27 System ochrony gazowej. Garaż 2.Schemat IE 28 Inst.niskoprądowe.Schemat IE 29 Inst.niskoprądowe-domofon.Schemat Opis PBZ

-Roboty budowlane

OPIS TECHNICZNY ZAMIENNY-ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA 001-PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 002-PLANSZA ZBIORCZA SIECI 003-PLANSZA DROGOWA Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ OPIS-PZT-projekt zagospodarowania terenu A001-RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ A002-RZUT PIWNIC A003-RZUT PARTERU A004-RZUT I PIĘTRA A005-RZUT II PIĘTRA A006-RZUT III PIĘTRA A007-RZUT PODDASZA A008-RZUT STROPODACHU A009-PRZEKRÓJ F-F A010-PRZEKRÓJ B-B A011-PRZEKRÓJ C-C PLANSZA DROGOWA Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Wykonanie oraz montaż ogrodzenia panelowego na zasobach ŚTBS, wzdłuż skarpy przy ul. Kilińskiego 31-33 w Świdnicy, o długości ok. 60 mb.

druki do pobrania:

201907291339

 


29.07.2019

W związku z pytaniem z dnia 26.07.2019 oferentów,  do zapytania ofertowego pn.

WYKONANIE INSTALACJI TLENKU WĘGLA I LPG WRAZ Z AUTOMATYKĄ PRZEWIETRZANIA (uruchamianie wentylacji w przypadku obecności wykrywanych gazów i przewietrzanie cykliczne garażu) , W GARAZU PODZIEMNYM NA 39 MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZY UL.JAŁOWCOWEJ 3-11 W ŚWIDNICY.

ŚTBS  informuje :

Załącza się rzut garazu z projektem
Ma być zainstalowanych  łącznie 5 czujników na cały garaż, tzn : 3 szt na tlenek węgla, 2 szt dualnych na tlenek wegla+lpg

 

dokument do pobrania :

projekt  201907291405


24.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

WYKONANIE INSTALACJI TLENKU WĘGLA I LPG WRAZ Z AUTOMATYKĄ PRZEWIETRZANIA (uruchamianie wentylacji w przypadku obecności wykrywanych gazów i przewietrzanie cykliczne garażu) , W GARAZU PODZIEMNYM NA 39 MIEJSC POSTOJOWYCH , PRZY UL.JAŁOWCOWEJ 3-11 W ŚWIDNICY.

W skład instalacji winny wchodzić :

– czujnik tlenku węgla – 3szt

– czujnik tlenku węgla i LPG – 2szt

– tablica ostrzegawcza wewnętrzna – 2szt

– tablica ostrzegawcza zewnętrzna – 2szt

– oprzewodowanie systemu – 1 komplet

– układ sterowania wentylacją – uruchamianie przewietrzania garażu detekcją gazów i    

   zegarem sterującym – 1 komplet

 

druki do pobrania :

201907241257


22.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Wykonanie oraz montaż ogrodzenia panelowego na zasobach ŚTBS, wzdłuż skarpy przy ul. Kilińskiego 31-33 w Świdnicy, o długości ok. 60 mb. Do przedmiotu zamówienia należy :

 1. a) Dostawa i montaż nowego kpl. ogrodzenia wraz z koniecznymi pracami ziemnymi;
 2. b) Panele z drutu niepowlekanego o średnicy od 4 do 6 mm i wymiarze oczek 50 mm x

    200 mm (lub zbliżone po uzgodnieniu przed podpisaniem umowy); słupek 40/60 na  stopkach betonowych (słupki ocynkowane, malowane proszkowo i ustawione w betonie B.15) z kapturkami; obejmy montażowe w ilości 2 szt. na 1500 mm wysokości na każdą ze stron;

 1. c) Wysokość netto ogrodzenia nie może być niższa niż 1500 mm ponad poziom

    terenu, a prześwity pomiędzy ziemią a panelem nie mogą być większe niż 35 mm;

w miejscu wg. załącznika graficznego .

 

druki do pobrania :

201907221415

 


16.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Modernizacja nawierzchni tarasów i ścian tarasów wraz z obróbkami (5 sztuk) , w budynku mieszkalnym przy ul. Jałowcowej 3 (2 sztuki) ,Jałowcowa 5 (3 sztuki)  w Świdnicy w zakresie wg. zestawienia robót i załącznika graficznego.

druki do pobrania :

201907161118

 


12.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Remont płyt balkonowych mieszkań przy ul. Kilińskiego 35b/2,5,6,9,10,13 i 35c/4,5,7,8,10,11; w Świdnicy w technologii SOPRO , w następującym zakresie :

lp rodzaj robót ilość jednostka miary
1 rusztowania ramowe elewacyjne do 15 m wysokości 176,67 m2
2 osłony okien, ścian, balustrad z folii polietylenowej 170,8 m2
3 rozebranie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych 27,54 m2
4 przygotowanie powierzchni pod uszczelnie w technologii Sopro 27,54 m2
5 warstwy wyrównawcze pod posadzki gr.10 cm 27,54 m2
6 izolacja pozioma w technologii Soporo 27,54 m2
7 izolacja pozioma z tasmy Sopro 69,6 m2
8 montaż obróbek blacharskich z blachy aluminiowej 13,35 m2
9 posadzki z płytek o wymiarach 30×30 27,54 m2
10 cokoliki z płytek o wymiarach 20x20xcm, wysokośc cokolika 10 cm 19,8 m2
11 malowanie tynków fakturowych farbą silikonową 59,82 m2
12 wywiezienie gruzu 0,826 m3

Druki do pobrania :

201907121355 pdf.

remont płyt balkonowych Kilińskiego 35 doc.

 


27.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

druki do pobrania :

201906281258

 


 

19.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia :

Klimatyzacja biura (pomieszczenie o pow. 50m2) spółki ŚTBS przy ul. Głowackiego 39a w Świdnicy

druki do pobrania :

201906260830

klimatyzacja


19.06.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁKI ŚTBS

druki do pobrania :

obsługa prawna


23.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU NA :

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

 

dokument do pobrania :

201905231419


 

22.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

MONITORING ZASOBÓW ŚTBS

druki do pobrania :

Monitoring Wybor_firmy_zestawienie_ofert

 


17.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy P-1/2019, pn. :

Wykonanie robót ziemnych,  tj. wykopu, oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia wykopu, w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

wybór oferty zawiad


14.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie : bieżącej eksploatacji i konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, solarnych i gazowych w zasobach ŚTBS

druki do pobrania :

201905140854 pdf

obsługa wod kan gaz solary doc

 


09.05.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

dokument do pobrania :

201905091348

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

29.04.2019

MONITORING ZASOBÓW ŚTBS

dokumenty do pobrania :

monitoring


26.04.2019
Zapytanie i odpowiedź do przetargu :
Ogłoszenie nr 538906-N-2019 z dnia 2019-04-17 r. 
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
Wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

Ogłoszenie nr 538906-N-2019 z dnia 2019-04-17 r. 
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
Wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 89063087800000, ul. ul. Głowackiego , 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (074) 8525532, e-mail mg.swidnica@wp.pl, faks 748 569 022.

Adres strony internetowej (URL): www.tbs-swidnica.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.tbs-swidnica.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.tbs-swidnica.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Adres:
58-100 Świdnica, ul.Głowackiego 39a., pok. nr 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.
Numer referencyjny: P-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych tj. wykopu oraz zaprojektowanie i wykonanie, częściowego zabezpieczenia w formie ścianki berlińskiej (w technologii wierconej), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowany zgodnie z wiedzą budowlaną, przepisami szczególnymi, w oparciu o umowę, projekt budowlane i wykonawcze, zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”, oraz w opracowaniu Pracowni Ekspertyz Geologicznych i Ochrony Środowiska „GEODIAG” pn. Opinia Geotechniczna, wykonana w celu określenia warunków gruntowo-wodnych, na potrzeby projektu budowlanego, dla budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego, przy ul. Kozara Słobódzkiego w Świdnicy. 4. Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia na etapie oceny i badania ofert. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia na etapie badania i oceny ofert do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych. 7. Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV 45111-000-8 Roboty ziemne CPV 45111-230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.

II.5) Główny kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111230-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-09

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: b1) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót i co najmniej średnie wykształcenie, Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 65, z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) minimum 2 roboty budowlane, polegające na mechanicznym wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego o głębokości nie mniejszej niż 4 m wraz z zabezpieczeniem ścianką berlińską w technologii wierconej, w obszarze miejskim. Zamawiający wyjaśnia, że:  pod pojęciem „”obszar miejski” rozumiany jest teren zabudowany, posiadający uzbrojenie podziemne, położony w granicach administracyjnych miasta,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpNie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (np. polisy), 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

5. Ponadto każdy Wykonawca musi do oferty dołączyć (jeżeli dotyczy): 1) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23, ust. 2 ustawy Pzp). 2) pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ – o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w PKO BP nr 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924, z dopiskiem na przelewie: „Wadium roboty ziemne” 4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania u mowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach: 1) Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w pkt. 2 -23 niniejszego paragrafu umowy. 2) W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 umowy. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z n/w przyczyn: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, Opóźnienia, o których mowa w pkt. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w rozdz. IV niniejszej SIWZ` 6) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 12 ust. 5 niniejszej umowy. 7) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1, umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:, a) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, b) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, c) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, d) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, f) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, g) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zmiany, o których mowa w ust. 5, 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §12, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 10) W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) działania wojenne, 2) terroryzm, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 11) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umowy. 12) W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 13) W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 12, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 14) Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 ustawy Pzp. 15) W przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie – na podstawie art. 144.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 16) W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 17) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 18) W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 19) W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 20) W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 21) W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 22) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 23) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian harmonogramu rzeczowego robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA :

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU NA

Bieżącą eksploatację i konserwację trzech kotłowni gazowych, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Jałowcowej 11, Jałowcowej la i Spółdzielczej 2 w Świdnicy

02.04.2019

201904171415

ZAPYTANIE OFERTOWE

20.03.2019

dot. zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia : Zadanie polegające na :Bieżącej eksploatacji i konserwacji trzech kotłowni gazowych, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Jałowcowej 11, Jałowcowej la i Spółdzielczej 2 w Świdnicy (okres trwania umowy 3 lata od daty jej zawarcia)

ogłoszenie : wersja pdf 201903200806

ogłoszenie : wersja edytowalan do pobrania  : serwis kotłowni

21.03.2019

Rodzaje kotłów :

kotłownia Jałowcowa 11  : 1 szt kocioł gazowy Buderus Logano o mocy 325 kW

kotłownia Jałowcowa 1  :  2 szt kocioł gazowy Buderus Logano o mocy 200 kw każdy

kotłownia Spółdzielcza 2  : 3 szt kocioł De Dietrich naścienny MCA o mocach 65, 90, 90


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU NA :

Przebudowa sieci cieplnej  ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy :

04.01.2019

sieć cieplna wybór oferty

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

17.12.2018

Przebudowa sieci cieplnej  ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy :

dokumenty do pobrania :

zapytanie o przebudo sieci ciepl pdf

przebudo sieci cieplnej Kozara  doc

dec pozwolenie na budowę przeb sieci ciepl pdf

opis techniczny i rysunek pdf


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTEPOWANIU NA :

Przebudowa sieci kablowej średniego i niskiego napięcia ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy

17.12.2018

201812171347


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

05.12.2018

Przebudowa sieci kablowej średniego i niskiego napięcia ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy :

dokumenty do pobrania :

Przełożenie sieci SN NN-rysunki pdf.

Przełożenie sieci SN NN-opis techn pdf.

SWZ doc.

zapytanie ofertowe pdf.

zapytanie ofertowe doc.

SWZ pdf.

dec pozwolenie na budowę przeb SN NN pdf.


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

08.10.2018

 Rozbiórka obiektów : DOMOSu i BIBLIOTEKI przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy, na działce gruntu nr  1118.

PLIK DO POBRANIA :

DOC  rozbiórka Domosu i Biblioteki 

PDF zapytanie o rozbiórke Domosu

znak sprawy:

rozbiórka DOMOS i BIBLIOTEKI

data   08.10.2018

Pieczęć zamawiającego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

 

 

 

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień  podprogowych o wartości do 30 000 euro  zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych, prosząc o złożenie oferty w oparciu o poniższe warunki :

 

Przedmiot zamówienia :

Zadanie polegające na :

Rozbiórka obiektów : DOMOSu i BIBLIOTEKI przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy, na działce gruntu nr  1118.

 

Przedmiot usługi obejmuje: jw.

Zakres prac opisany jest w projekcie technicznym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania oraz :

            zabezpieczenie terenu wokół budynku przed dostępem osób trzecich w czasie rozbiórki,

            sprawdzenie odłączenia wszystkich przyłączy po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi administratorami sieci, a następnie demontaż wszystkich instalacji,

            rozbiórkę elementów dekarskich rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, a następnie warstw dachu,

            rozbiórkę stropodachu,

            rozbiórkę stolarki okiennej i drzwiowej,

            rozbiórkę ścian murowanych, ścianek działowych, belek, nadproży żelbetowych lub innych, do  

              poziomu terenu .

            rozbiórkę posadzek, podłóg, do poziomu terenu .

            rozbiórkę ścian fundamentowych oraz fundamentów, do poziomu terenu

            wywiezienie  materiałów z rozbiórki i odpadów z działki

            uporządkowanie terenu po rozbiórce ,

            wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

 

Termin realizacji zamówienia 31.12.2018

Warunki płatności:

Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia
 2. w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne.
 3. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 4. przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia
 5. oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponuje potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym  zapewniającym wykonanie zamówienia
 6. w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 7. jest związany ofertą do dnia podpisania umowy

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego , nazwa i adres oferenta.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę złożyć do dnia 29.10.2018 roku  do godz. 14,00 .w siedzibie zamawiającego pokój nr 2 lub mailem kontakt@tbs-swidnica.eu

 

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać następujące ceny :

Za wykonany przedmiot

 

…………… netto  + VAT ……………= ……………… brutto
 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy:

rozbiórka DOMOS i BIBLIOTEKA

 

data   08.10.2018

 

 

Pieczęć

 

 

 

OFERTA wzór

 

 

Dotyczy zamówienia małego (doraźnego)  o wartości od 10 000 zł do 30.000 euro

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe otrzymane w dniu 08.10.2018

składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym tj.

Zadanie polegające na :

Rozbiórka obiektów : DOMOSu i BIBLIOTEKI przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19 w Świdnicy, na działce gruntu nr  1118 w zakresie opisanym w zapytaniu ofertowym .

 

  Niniejszym oferuję wartość przedmiotu zamówienia :

Za wykonany przedmiot :

 

…..……………… netto + VAT ….%…………… = ……………..….. brutto

 

Termin realizacji zamówienia 31.12.2018

 

Warunki płatności: płatność przelewem na podstawie wystawianej faktury w terminie 14 dni od przedłożenia faktury

 

Istotne warunki stawiane Oferentom:

 1. Posiadam odpowiednie kwalifikacje zawodowe .
 2. W stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości

 

   Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam,  iż :

 1. posiadam kwalifikacje wymagane przy wykonaniu przedmiotu zamówienia
 2. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 3. przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia
 4. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponuje potencjałem finansowym, technicznym i kadrowym  zapewniającym wykonanie zamówienia
 5. w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości
 6. jestem związany ofertą do dnia podpisania umowy

 

 

 

……………… …………………

data, podpis, pieczęć  Wykonawcy